Önceki Başvuru Sonuçları

Bölümünüzce uygun görülmüş dersleri görmek için kayıtlı olduğunuz üniversite, fakülte ve bölüm bilgilerini giriniz.
DİKKAT!

Bu sayfada, içerik bakımından değerlendirilmiş tercihlere ait sonuçlar listelenmektedir.

Muaf olmak için terciheriniz, içerik bakımından uygun olması gerekmektedir. Ayrıca;

▸ Alınan dersten başarılı olunmalı,

▸ Alınan dersin kredisi, en az başvurduğunuz dersin kredisi kadar olmalı,

▸ Alınan dersin ön şarlı olduğu dersten de başarılı olunmalıdır (önşartlı ise).